kłamać

1. Kłamać, pot. łgać jak najęty, jak z nut «kłamać z dużą wprawą, bez wahania»: Kłamiesz jak najęty. Znowu ludzie będą skarżyć się na ciebie, a ja nie mam już gdzie oczu schować. T. Konwicki, Dziura. Czuję się zupełnie dobrze – łgam jak najęty. B. Ejbich, Niebo.
2. Kłamać przed sobą (samym); kłamać (samemu) sobie «nie chcieć uznać czegoś, co jest prawdziwe, ale sprawia przykrość lub kłopot»: Zawsze kłamiesz przed samym sobą, zawsze stajesz tyłem i udajesz, że nie widzisz, aby cię tylko z miejsca nie ruszano. S. Dygat, Jezioro.
Kłamać, aż się za kimś kurzy zob. kurzyć się 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • kłamać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IIa, kłamaćmię, kłamaćmie, kłamaćany {{/stl 8}}– skłamać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa {{/stl 8}}{{stl 7}} świadomie mówić nieprawdę, rozmijać się z prawdą, wprowadzać kogoś w błąd : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kłamać bezczelnie …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kłamać — ndk IX, kłamaćmię, kłamaćmiesz, kłam, kłamaćał, kłamaćany 1. «mówić nieprawdę, wprowadzać kogoś świadomie w błąd» Kłamać bezczelnie, podle, bez zająknienia. ◊ Kłamać jak najęty, jak z nut «kłamać bez wahania, bez zająknienia» ◊ Kłamać na potęgę,… …   Słownik języka polskiego

  • kłamać [łgać] jak najęty [jak z nut] — {{/stl 13}}{{stl 33}} kłamać z dużą wprawą, bez skrupułów, bez wahania :{{/stl 33}}{{stl 10}}W dzieciństwie kłamał jak najęty. Ktoś łże jak najęty, jak z nut. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kłamać [łgać] aż się kurzy — {{/stl 13}}{{stl 33}} mówić z pełnym przekonaniem oczywistą nieprawdę, nie starając się zachować nawet pozorów wiarygodności :{{/stl 33}}{{stl 10}}Kłamał aż się kurzyło, że był dzisiaj w szkole, choć nauczycielki twierdzą, że to nieprawda. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kitować — kłamać …   Słownik gwary warszawskiej

  • nawijać z kitem — kłamać …   Słownik gwary warszawskiej

  • nająć — Kłamać, łgać jak najęty zob. kłamać 1. Ktoś gada jak najęty zob. gadać 3 …   Słownik frazeologiczny

  • nuty — Kłamać, łgać jak z nut zob. kłamać 1 …   Słownik frazeologiczny

  • bajerować — Kłamać i manipulować kimś w celu wywarcia wrażenia lub zyskania sympatii Eng. To manipulate someone to think or act as one wishes; (to try) to impress or win the approval, especially by lies or exaggeration …   Słownik Polskiego slangu

  • brać kogoś pod bajer — Kłamać i manipulować kimś w celu wywarcia wrażenia lub zyskania sympatii Eng. To manipulate someone to think or act as one wishes; (to try) to impress or win the approval, especially by lies or exaggeration …   Słownik Polskiego slangu

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.